Introductie Werkbaar werk

Maak werk van betere en aangenamere jobs binnen uw onderneming en biedt zo een antwoord op talloze vragen rondom de concurrerende kenniseconomie, ‘the war on talents’, de nood aan snelle groei, een stijging in het aantal burn-outs en de verhoging van de pensioenleeftijd.

 

Elke werknemer heeft recht op werkbaar werk. Arbeid is immers niet enkel een bron van inkomen, maar ook en vooral een middel om jezelf te ontplooien, sociale contacten uit te bouwen en om deel te nemen aan het breder maatschappelijk gebeuren. Saaie jobs, ziekmakend werk of een baan die het privéleven overheerst staan haaks op deze kijk op arbeid. Werkbaar werk is niet alleen een basisrecht voor iedereen, maar levert ook tal van voordelen voor u als ondernemer. Een aantal cijfers:

 

  • Werknemers met een demotiverende job zijn drie keer vaker afwezig wegens ziekte dan werknemers zonder motivatieproblemen. Dat heeft belangrijke gevolgen voor het dagelijks functioneren van de betrokken organisatie en collega’s. Bovendien; als werknemers ziek of niet meer gemotiveerd zijn en beslissen om de organisatie te verlaten, hangen daar heel wat financiële consequenties aan vast. Wie plezier heeft in het werk, is niet op zoek naar een andere baan. Maar zij met een demotiverende job, overwegen 12 keer vaker om van baan te veranderen. De organisatie verliest zo competenties en ervaringen en zal opnieuw moeten investeren in het inwerken van personeel. Werknemers zonder motivatieproblemen voelen zich betrokken bij het werk, zijn enthousiast en vinden hun job zinvol. 45% van de werknemers met motivatieproblemen, overweegt regelmatig om over te stappen naar ander werk. Motiverend werk is tevens een hefboom om langer te werken. Echter, slechts 20% van de werknemers binnen een demotiverende job ziet het zitten om te werken tot aan het pensioen.

 

  • Werkstress is een toestand van een werknemer die niet in staat is om aan de eisen van de werkomgeving te voldoen. Deze mensen voelen zich uitgeput, herstellen minder snel en kunnen door vermoeidheid hun werk minder goed doen. Het zorgt ervoor dat mensen ziek worden, uitkijken naar een andere baan of vroeger willen stoppen met werken. Van de werknemers die problematische werkstress ervaren, is 15% regelmatig afwezig wegens ziekte. Tevens overweegt 24% binnen deze groep regelmatig om de overstap te maken naar een andere baan. Wanneer het personeelsverloop groot is, neemt ook de werkdruk voor de overige personeelsleden toe. Daarnaast ziet slechts 27% van de werknemers binnen deze groep het zitten om door te werken tot aan het pensioen.

 

  • Mensen met een goede balans tussen werk en privé zijn minder vaak ziek en hebben minder stress. Van de werknemers met een problematische werk-privé balans is 13% regelmatig afwezig wegens ziekte. Het evenwicht tussen werk en privé is tevens een sterke indicator voor de verloopintentie en de loyaliteit aan het bedrijf. Wie vaak problemen heeft om het werk te combineren met het privéleven kijkt vier keer vaker uit naar een andere job dan mensen met een goede balans. Tevens ziet slechts 25% van de werknemers met een moeilijke combinatie tussen werk en privé het zitten om te werken tot aan het pensioen.

 

Werkbaar werk is werk dat rekening houdt met wat werknemers kunnen en willen. Wanneer je als organisatie wilt werken aan werkbaar werk, dien je rekening te houden met de diversiteit onder werknemers. Omdat de wensen van de werknemers afhankelijk zijn van de levens-, leeftijd- en loopbaanfase, krijgt werkbaar werk voor iedereen een andere invulling. Daarom moet je je werknemers kennen. Je moet weten hoe je ze kan motiveren, hoe je met ze kan communiceren en hoe je ze kan coachen. Zo kan je ervoor zorgen dat elke individuele werknemer optimaal wordt ingezet.

 

Maar wat betekent dit concreet voor je organisatie en hoe kan je het praktisch inzetten? Ik informeer u over de verschillende thema’s van werkbaar werk. Ik help je om de problemen van werknemers te analyseren en dieperliggende oorzaken bloot te leggen. Ik ondersteun je in het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. Ik begeleid je bij het uitwerken van een praktisch voorstel, gekoppeld aan een doordachte aanpak op basis van argumenten op maat van je organisatie. Ik train leidinggevenden in het gebruik en de uitvoering van de uiteenlopende methoden binnen werkbaar werk.

 

‘‘Ondernemingen die ervoor zorgen dat hun medewerkers in goede gezondheid en met plezier hun werk doen, kennen een hogere productiviteit, een lager ziekteverzuim en personeelsverloop en worden zo aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt.’’

 

Investeringen in werkbaar werk renderen op lange termijn. Ik sta voor je klaar om je hierbij inhoudelijk te ondersteunen.