Wat is RET?

‘Mensen raken niet van streek door de gebeurtenissen zelf, maar door de manier waarop ze tegen die gebeurtenissen aankijken’

 

Binnen de Rationeel Emotieve Therapie draait het om de kracht van gedachten, die even sterk is ongeacht of het gaat om een conflict, stress, een burn-out, gebrek aan zelfvertrouwen of perfectionisme.

 

De RET pretendeert niet oorzaken ongedaan te maken, maar leert iemand adequaat met een probleem om te gaan door onderscheid te maken tussen dingen willen en dingen moeten. Het draait hierbij niet om de gebeurtenis zelf, maar om de betekenis die iemand aan die gebeurtenis toekent. Die betekenis bepaalt wat iemand voelt en hoe hij handelt. Irrationele gedachten (gedachten die je hinderen of blokkeren in je functioneren) dragen bij aan emotionele problemen, zodat we die het best kunnen aanpakken door het denken te veranderen. Irrationele gedachten zijn terug te voeren tot drie eisen:

  • Ik moet (het goed doen, gewaardeerd worden);
  • Anderen moeten (mij eerlijk en netjes behandelen);
  • Het leven moet (aangenaam en comfortabel zijn).

 

Irrationele gedachten kunnen uitgedaagd worden, ofwel getoetst worden op houdbaarheid. Op die manier kan de overtuiging omgezet worden in rationeel denken. Vanuit daar beïnvloed je het nieuw gevoel en het nieuw gedrag. Hieronder worden door middel van het ABC-schema van Albert Ellis de denkprocessen van mensen uiteengezet.

  • Activating event: de activerende gebeurtenis of ervaring die we gewoonlijk als oorzaak zien van onze problematische emoties en ons ongewenste gedrag. Binnen de RET wordt de gebeurtenis niet beschouwd als oorzaak, maar als aanleiding.
  • Beliefs: gedachten, beelden en overtuigingen. De manier waarop je aankijkt tegen de wereld en tegen de gebeurtenissen bij A, ofwel de houding welke je daartegenover aanneemt. Deze gedachten kunnen zowel rationeel als irrationeel zijn. RET ziet B als dé veroorzaker van de problemen en zal zich er dan ook op richten om de irrationele gedachten te veranderen.
  • Consequences: emoties en gedrag als gevolg van de gebeurtenis en je denken daarover.
  • Dispute: het uitdagen of ter discussie stellen van je gedachten bij B die de problemen bij C veroorzaken door de gedachten en beschouwingen uit te dagen en op hun houdbaarheid te testen.
  • Effect: effectieve nieuwe gedachten die je met behulp van de RET verwerft en in plaats stelt van B. Zo kan je die gedachten veranderen of zelfs uitbannen en daarmee je reacties (C) beïnvloeden.  

 

Binnen RET gaan we er dus niet vanuit dat vervelende situaties niet meer zullen gebeuren. Wat iemand wel bereikt, is dat hij nu goed met die situatie kan omgaan en dat hij niet meer blokkeert.