Introductie Socratisch leidinggeven

“De hoogopgeleide medewerker van nu gelooft niet meer in lifetime employment. Als professional is hij eerst en vooral loyaal aan zichzelf en zijn eigen groeimogelijkheden. Hij is pas loyaal aan zijn werkgever als er sprake is van wederkerigheid: nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden, nieuwe uitdagingen, maar vooral een werkgever die hem ruimte en autonomie geeft en naar hem luistert. Medewerkers willen zich ontwikkelen, gehoord worden en op resultaat beoordeeld worden. Ze vinden hun drijfveren in doorgroeimogelijkheden, promotie, beloning, management development of faciliteiten om werk en privé te combineren. Als de leidinggevende hier niet voldoende aan beantwoordt zal de medewerker loyaal zijn aan zichzelf en zijn uitdaging ergens anders zoeken.”

 

Organisaties hebben zich de laatste decennia ontwikkeld tot  professionele dienstverlenende organisaties waar een meer gelijkwaardige samenwerking plaatsvindt. Er is daarnaast echter sprake van een toenemende invloed van externe partijen zoals aandeelhouders, klanten en de maatschappelijke omgeving. Hoe kan een leidinggevende in de complexiteit van vandaag toch zijn mensen sturen en coachen? De workshop Socratisch leidinggeven leert hoe de leidinggevende zichzelf kan managen om van daaruit anderen te sturen en te coachen in het bereiken van resultaten. Door gebruik te maken van de tools die deze workshop biedt kan de leidinggevende zodanig met de dynamiek omgaan dat er weer een samenwerkingsverband ontstaat waarin ieder zijn talent kan inzetten om resultaten te realiseren.

 

Om dat te bereiken dient een leidinggevende eerst met zichzelf aan de slag te gaan. Een leidinggevende heeft te maken met eigen opvattingen, overtuigingen, emoties en een eigen kijk op de werkelijkheid. Deze kunnen het gedrag van de leidinggevende beïnvloeden. Dat gedrag roept altijd een reactie op van de mensen om hem heen, in positieve en negatieve zin. Door inzicht te krijgen in je eigen overtuigingen en gedrag, kunnen die met socratische vragen worden uitgedaagd en kan de leidinggevende blokkerende gedachten en gedrag ombuigen naar effectieve gedachten en gedrag.

 

Coachen met een boodschap heeft als doel het verhogen van de effectiviteit. De basishouding hierbij is vertrouwen in het eigen oplossings- en ontwikkelvermogen van mensen. De leidinggevende heeft de taak om de medewerker te helpen inzicht te krijgen in het eigen kunnen, de blokkerende overtuigingen weg te halen en richting te geven aan zijn werk en loopbaan. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Om medewerkers te helpen zelf te veranderen is het van belang dat leidinggevenden hun leiderschapsstijl situationeel kunnen inzetten, zodat ze aansluiting vinden op het competentieniveau van de medewerker en de eisen die aan de functie gesteld worden. Want dat is precies wat de medewerker van nu wilt; hij is loyaal aan zichzelf en hij wil zich ontwikkelen.

 

Socratisch leidinggeven is gebaseerd op een grondhouding van onbevangenheid en oprecht willen weten. Het is een methode waarmee je als leidinggevende medewerkers begeleidt en (bij)stuurt. Het zet zowel leidinggevende als medewerker aan om eigen overtuigingen te onderzoeken en zelf verantwoordelijkheid te nemen op weg naar zelfstandigheid, commitment en intern ondernemerschap. Het is een methode om tot verdieping, een doorbraak of oplossingen te komen. Een manier om iemand te begeleiden wanneer zijn denken, voelen of handelen hem en anderen belemmeren in het functioneren. Een belangrijk onderdeel van de methode is dan ook zelfreflectie, waarbij de leidinggevende afstand neemt van de situatie om bij zichzelf na te gaan wat de ander met hem doet en hoe.

 

Deze training biedt geen ‘zo moet het’-situatie, waarbij je een kant-en-klaar recept krijgt voor het begeleiden van medewerkers. Het gaat vooral uit van de ‘hoe is het’-situatie; de onvoorspelbare realiteit waar een leidinggevende dagelijks mee te maken heeft. Leidinggevenden, medewerkers en collega’s hebben immers één gemeenschappelijk kenmerk: ze verschillen allemaal van elkaar. En daarmee ook de oplossing die het best bij hen past.